สีสันของไก่พม่า พม่ารำวง

พม่ารำวง1.สีนกแดง
ไก่พม่าสีนกแดงเปรียบดังตระกูลเหลืองหางขาว ขนพื้นตัวจะสีดำออกส้มคล้ายนกกรดของไทย ขนสร้อยคอ ขนหลัง สร้ายปีกออกแดงส้ม ปากขาวอมเหลือง แข้งและเดือยออกเหลือง ถือเป็นไก่สกุลสูงสุด ในสายพันธุ์พม่า
2.สีสา หรือสีโย
พม่ารำวงบางทีเรียกสีโย ลักษณะคร้ายประดู่หางดำ ของไทยขนสีพื้นทั้งตัวสีดำ ดกหนาปากเป็นสีดำลูกตาเข้มขนปิดรูหูสีดำ ลูกตาดำกลมโต เป็นสีขาวอมเหลือง ขนาหางดำ แข้งเดือดสีดำ ถือเป็นสียอดนิย

3. คละสี
ไก่พม่าจำพวกนี้ส่วนมากเป็นไก่ผสมข้ามสายพันธุ์กันเอง ทำให้ลูกออกมากล้ายพันธุ์ส่วนมากจะเป็นสีกรดผสมดำหรือสาขาวแต่แข้งเหลือง ปากเหลือง บางเหล่าพื้นเป็นสีน้ำต
าล
4.ไก่เยียร์
เป็นไก่ตัวผู้แต่ขนคล้ายตัวเมีย ไม่พบบ่อยในสังเวียน มีทั้งเยียร์ดำ และ
น้ำตาล รวมทั้งเขียวปากและแข้ง
5.สีประดู่แดง

6.สีเขียว

แข้งและปากจะมีสีดำและเหลือง
7.สีเทา
ขนจะเทาเข้มออกดำ หน้าตา เนื้อหนัง และแข้งออกดำอมเทา คล้ายไก่เทาไทย
"เคล็ดลับไก่ชนพม่ารำวง"